YUKARI

TARİHİ İÇİNDE SAKLAYAN KOZA – KOZA HAN

TARİHİ İÇİNDE SAKLAYAN KOZA – KOZA HAN

II. Bayezid tarafından 1490 yılında İstanbul’daki cami ve imaretine gelir getirmesi düşüncesiyle yapılmıştır. Eskiden ipek böceği kozalarının satışının yapıldığı bir yerdi. Uzun süre boyunca devletin ticaretle ilgili görevlilerinin ticaret işlerini yürütmek üzere yerleştiği bir han olarak önemini korumuştur. Koza Han geniş, dikdörtgen bir avlunun çevresinde, iki katlı ve 95 odalıdır. Eskiden Yeni Han, Han-ı Cedid, Sırmakeş Han, Simkeş Han, Acem Han, Beylik Han, Yeni Kervansaray, Han- Cedid-i Amire, Beylik Kervansaray gibi isimlerle anılmıştır. Günümüzde handa yerli ve yabancı turistlere yönelik ipek eşarplar satılmakta, eskiden ahır olarak kullanılan İç Koza Han yeme-içme amaçlı kullanılmaktadır.

Yorum Yok

Yorum Yapın